Karin Widnäs är känd som mångsidig och produktiv keramiker. Förutom estetiska föremål och pjäser för dukning har tyngdpunkten i hennes produktion under de två senaste decennierna legat i formgivning av arkitektoniska keramikelement. Plattor i rödlera och raku gjorda av Widnäs täcker numera väggar och ugnar i offentliga utrymmen och privata hem.

Karin Widnäs bosatte sig i Fiskars år 1995, då bruket som höll på att ödeläggas väcktes till nytt liv när hantverkare, formgivare och konstnärer flyttade dit. De nya invånarna organiserade sig snart till ett andelslag, i vilket Widnäs har hört till de bärande krafterna.

Widnäs förverkligade sin stora dröm och lät bygga ett eget hus i Fiskars och i anslutning till detta en ateljé, där lokala träslag, Widnäs’ keramik, vinklar och ljus växlar. Arkitekt för byggnaden, som t.o.m. väckt internationell uppmärksamhet, är professor Tuomo Siitonen. Huset restes under tio år på Hasselbackas kulle och blev färdigt 2005.

När Åbo inledde kulturhuvudstadsåret 2011 invigdes Karin Widnäs stora utomhusverk vid stranden av Aura å: det gamla pumpverkets torn hade blivit täckt med stabila keramikplattor, där belysningen växlar färg i takt med dygnets rytm. Baserat på formen kallas plattorna ”Kimono”.   Karin Widnäs dras åter till brukskeramik. När Helsingfors valdes till kulturhuvudstad för år 2012, ville Widnäs göra designkärl till någon restaurang i huvudstaden, tillsammans och i växelverkan med en kock.

Savoy den traditionsrikaste restaurangen, kronjuvelen bland alla i Helsingfors, var ett naturligt val. Karin Widnäs hade länge beundrat Alvar Aaltos arbeten och visioner och även omsatt dem bl.a. i sina keramiska springbrunnar.